لوگو

مطالب آموزشی کارآفرینی و تجارت ،خبر، سرگرمی، کسب و کار

متن های دل نوشته های زیبا ۱۹فروردین۹۵

دل نوشته های عاشقانه

بهار

بی‌تو

نیامده رفت.

مجالِ زنده‌گی آیا

تا بهارِ دیگر هست؟

ادامه مطالب یادتون نره

****دل نوشته های زیبا عاشقانه****

همه عاشق شدن را بلدند،

اما فقط تعداد کمی هستند که بلدند چگونه

در عشق با یک نفر برای مدتی طولانی بمانند

****دل نوشته های زیبا عاشقانه****

راه می‌روی

و شهر

اردی‌بهشت می‌شود

****دل نوشته های زیبا عاشقانه****

به پایان فکر نکن

اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند

بگذار پایان تو را غافلگیر کند

درست مثل آغاز

****دل نوشته های زیبا عاشقانه****

محبوب من !

تو روی صندلی نشسته بودی

که خدا “بهار” را طراحی کرد

پایه های صندلی جوانه زدند

تا سرشانه های تو

از صندلی برخاستی

بهار به راه افتاد.

****دل نوشته های زیبا عاشقانه****

دلتنگ ها بهتر مى دانند

که خواب یک نیاز نیست

تنها یک بهانه ست تا آدمى

به شب پناه ببرد

****دل نوشته های زیبا عاشقانه****

دوست ندارم

تو را غمگین ببینم

پرده ها را کنار بزن

بگذار آفتاب

درونت را روشن کند

****دل نوشته های زیبا عاشقانه****

خواب دیدم تنها هستم

بلند شدم

تعبیر شد.

****دل نوشته های زیبا عاشقانه****

می گویم نمی شود یک شب بخوابی و

صبح زود

یکی بیـاید و بگویـد

هر چـه بـود تمام شـد به خدا

****دل نوشته های زیبا عاشقانه****

در عشق ،

یک و یک

می شود یک

 ****دل نوشته های زیبا عاشقانه****

تاریخ ارسال : ۱۹ام فروردین ۱۳۹۵
بازدید : 537 بازدید
مطالب مشابه
نظرات کاربران