لوگو

مطالب آموزشی کارآفرینی و تجارت ،خبر، سرگرمی، کسب و کار

تولید نان صنعتی

نان صنعتی

 

تولید نان صنعتی

احداث واحد تولید نان صنعتی، یک صنعت سرمایه ‌بر با سود مناسب می‌باشد. فلذا احداث اینگونه واحدها با توجه به سرمایه زیاد مورد نیاز مستلزم حمایتهای دولتی می باشد. بدین منظور دولت محترم ،جهت حمایت از سرمایه‌گذاران این بخش آیین نامه‌ای را درمورخ ۱۱/۴/۱۳۸۶،به هیأت وزیران ابلا‌غ کرده‌است.

ذیلا بخشی از آیین نامه مذکور را جهت بهره برداری و آشنایی با چگونگی اقدام، حضورتان عرض می‌نماییم:

– سازمان صنایع و معادن استان‌ها، حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به بررسی طرح و صدور مجوز تأسیس در صورت وجود شرایط توسط متقاضی و طرح ارایه شده، اقدام می‌کنند. مجوزهای صادر شده حداکثر چهار ماه از زمان صدور اعتبار دارد و متقاضی ملزم به اجرای طرح است. در غیر این‌صورت مجوزهای صادره کان لم یکن تلقی خواهد شد.

_ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت صنایع و معادن (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی)، زمین مورد نیاز برای احداث کارخانه‌های تولید نان صنعتی انبوه و ساختمان‌های جنبی، مانند آزمایشگاه، انبار و سیلوهای ذخیره آرد را در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب به متقاضی واگذار می‌‌کند.

_ در راستای تأمین منابع سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی نان (تأمین ماشین آلا‌ت خط تولید، محل کارخانه و تأسیسات) تسهیلا‌ت ویژه‌ای برای متقاضیان واجد شرایط، در چارچوب زیر پرداخت می‌شود:

الف_ متقاضیان پس از دریافت مجوز تأسیس با پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به بانک عامل معرفی می‌شوند. یارانه موضوع این آییننامه پس از تأیید مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و بهره‌برداری از طرح قابل پرداخت خواهد بود.

ب_ بانک‌های عامل موظف‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از معرفی وزارت صنایع و معادن نسبت به بررسی و اعلا‌م نظر نسبت به طرح اقدام کنند.

ج– بانک‌های عامل موظفاند، میزان تسهیلا‌ت ارزی و ریالی طرح را در قالب LC ارزی ریالی در چارچوب قرارداد عاملیت گشایش کنند.

د– در صورتی که متقاضیان در زمان مشخص شده در گزارش توجیه فنی و اقتصادی تأیید شده بانک عامل، نتوانند طرح خود را اجرا و راه‌اندازی کنند به ازای هر شش ماه تأخیر، یک درصد از یارانه کاهش می‌یابد.

در پایان به شما کاربر محترم پیشنهاد میشود با عنایت به موارد مذکور، بدوا” نسبت به تهیه طرح توجیهی اقدام کرده ، سپس با مراجعه به اداره صنایع و معادن استان یا شهرستان خود، تقاضای خود راتسلیم نمایید.

تاریخ ارسال : ۱ام مرداد ۱۳۸۹
بازدید : 352 بازدید
مطالب مشابه
نظرات کاربران